O firmie

Główny profil działalności firmy EkoWóz to gospodarka odpadami w zakresie: sortowania odpadów i odzysku surowców wtórnych, unieszkodliwiania odpadów azbestowych, transportu oraz wywozu odpadów.

W ramach prac wywozu odpadów oferujemy wywóz i zagospodarowanie wszystkich odpadów stałych, wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych. Przyjmujemy transporty kontenerowe firm zajmujących się wywozem odpadów, odpady własne firm budowlanych oraz innego rodzaju odpady od firm i osób prywatnych. Oprócz standardowych odpadów istnieje możliwość odbioru papy, której cena obliczana jest na podstawie wagi.

Kompleksowość naszych usług pozwala nam dostosować się do wymagań klientów.

firma-m